VIVISOL

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Από το 1993, η VIVISOL διαμορφώνει τη δομή της με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προσφέρει ένα είδος υπηρεσίας τεχνητής διατροφής μελετημένη για το σπίτι.
Η προτεινόμενη κατ’οίκον υπηρεσία τεχνητής διατροφής είναι μια υπηρεσία “με τα κλειδιά στο χέρι”, η οποία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ασθενή.

Είναι πλέον βεβαιωμένο ότι η κακή διατροφή ευνοεί την εμφάνιση επιπλοκών οι οποίες συνδέονται με τη βασική ασθένεια, αυξάνεται ο δείκτης θνησιμότητας και επιμηκύνεται ο χρόνος ανάρρωσης. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι πολλοί ασθενείς πεθαίνουν εξαιτίας του υποσιτισμού και όχι της πάθησης από την οποία υποφέρουν.
Γενικά, η κακή διατροφή καθιστά λιγότερο αποτελεσματικές τις χορηγούμενες θεραπείες και λιγότερο αποδοτική την πορεία προς την ίαση, προκαλώντας μια αύξηση του φαρμακευτικού κόστους καθώς και του κόστους νοσηλείας και περίθαλψης.   
Με σκοπό την πρόληψη και θεραπεία της κακής διατροφής στο σπίτι, χρησιμοποιείται η Τεχνητή Διατροφή (ΝΑ), μια τεχνική η οποία επιτρέπει να θρέψουμε τον ασθενή που δεν μπορεί να τραφεί επαρκώς μέσω φυσικής οδού.

  • Εντερική Τεχνητή Διατροφή: πρόκειται για τη χορήγηση θρεπτικών ουσιών απευθείας στο γαστρεντερικό σωλήνα χρησιμοποιώντας ειδικούς καθετήρες (ρινογαστρικός σωλήνας, ρινοεντερικός σωλήνας, στόμια) 
  • Παρεντερική Τεχνητή Διατροφή: πρόκειται για χορήγηση θρεπτικών μιγμάτων από περιφερική ή κεντρική φλεβική γραμμή, όταν ο ασθενής πάσχει από οξεία ή χρόνια εντερική ανεπάρκεια.

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να χορηγούνται και οι δυο τρόποι διατροφής στο σπίτι. Όταν η τεχνητή διατροφή επιμηκύνεται, ο γιατρός μπορεί να αποφασίσει ότι ο ασθενής, με σταθερή κλινική κατάσταση, είναι σε θέση να συνεχίσει στο σπίτι τη θεραπεία που άρχισε στο νοσοκομείο. Εφόσον ο ασθενής μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας φροντίδας στο σπίτι του, μπορούμε να πετύχουμε μια βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του ασθενή χάρη στα αναμφίβολα πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν από την επανένταξη του ασθενή στο οικογενειακό, κοινωνικό και  εργασιακό του περιβάλλον, με τη βεβαιότητα ότι ο ασθενής παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο.  
Η εν λόγω υπηρεσία είναι πολύ σημαντική και για τις δομές υγειονομικής περίθαλψης διότι η κακή διατροφή  σε συνδυασμό με διάφορες ασθένειες μπορεί να συμβάλλει στην επιδείνωση της πρόγνωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο μολύνσεων, επιμηκύνοντας τον χρόνο ανάρρωσης και αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος περίθαλψης. 

Η VIVISOL δημιούργησε   από το 1993 μια ειδική οργάνωση για την υλοποίηση μιας κατ’οίκον μορφής της υπηρεσίας εντερικής και παρεντερικής τεχνητής διατροφής.
Η VIVISOL με την εμπειρία που απέκτησε μέχρι σήμερα, έγινε η πρώτη εταιρία παροχής αυτής της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη τις ημέρες χορήγησης αυτής της υπηρεσίας. Οι εταιρίες Υγειονομικής Περίθαλψης έδειξαν μεγάλη ικανοποίηση για την υπηρεσία «με τα κλειδιά στο χέρι» η οποία είναι σε θέση να διευκολύνει τα γραφειοκρατικά και υλικοτεχνικά  ζητήματα. 

Η VIVISOL ασχολείται με την παράδοση, με την επιθεώρηση των χώρων, με την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων χορήγησης και με την τακτική προμήθεια των θρεπτικών μιγμάτων για τις θεραπείες που συνταγογραφούνται από γιατρούς. Γι αυτό το σκοπό η VIVISOL συνέταξε  συμφωνίες συνεργασίας με τους μεγαλύτερους και εξειδικευμένους παραγωγούς θρεπτικών προϊόντων στον κόσμο.
Οι συσκευές και τα συστήματα χορήγησης που παρέχονται από τη VIVISOL είναι πιστοποιημένα Ε.Ε. και ανταποκρίνονται στα κριτήρια ασφαλείας και αξιοπιστίας. Η παράδοση όλων των προϊόντων γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλα για αυτή την υπηρεσία μεταφορικά μέσα.

Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης  VIVISOL λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο για να σας παρέχει βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ VIVIMEDICAL

Η VIVISOL ανέπτυξε και υλοποίησε το λογισμικό Vivimedical με σκοπό να βελτιώσει την πορεία της περίθαλψης του ασθενή μέσω των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας. Ειδικότερα, η εφαρμογή επιτρέπει τη διαχείριση των κλινικών και διοικητικών στοιχείων των ασθενών σε NAD.
Το λογισμικό  Vivimedical παρέχει τη δυνατότητα  δημιουργίας για κάθε ασθενή μιας κάρτας δεδομένων η οποία ενημερώνεται τακτικά και στην οποία αναγράφονται τα ληξιαρχικά και κλινικά στοιχεία, τα στοιχεία που αφορούν στη θεραπεία του, στη παράδοση των υλικών, στην κατανάλωση και μπορεί να επεξεργάζεται διάφορες στατιστικές.