Ο όμιλος SOL δίπλα στον Ουκρανικό λαό

Φιλοξενία και Δωρεές από την SOL

Σε απάντηση μιας κατάστασης που έχει φέρει σε δύσκολη θέση την Ευρώπη, ο όμιλος SOL μπαίνει μπροστά και απλώνει χέρι βοήθειας στον Ουκρανικό λαό.

Ο έρανος που διοργάνωσε η SOL, ξεκίνησε τον Απρίλη, στόχευσε κυρίως στους πρόσφυγες του πολέμου στους οποίους περιλαμβάνονται και εργαζόμενοι στις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος και ολοκληρώθηκε στις 15 του Μάη.

Το ποσό που συγκεντρώθηκε για αυτό το ευαίσθητο ζήτημα, ξεπέρασε τις 75,000 €.

Ο όμιλος SOL συνεισέφερε ουσιαστικά σε αυτή την προπάθεια καθώς διπλασίασε το ποσό που συγκεντρώθηκε από τους εργαζόμενους. Τo σύνολο του ποσού απεστάλη Στην ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (UNHCR).

Επίσης σε πολλές θυγατρικές του ομίλου όπως στην Γερμανία , παραδόθηκε ιατρικός εξοπλισμός (19 αναπνευστήρες) για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Μας γεμίζει χαρά και περηφάνεια να βλέπουμε ότι οι άνθρωποί μας συνεισφέρουν μέσω του Ομίλου αλλά και μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δίνοντας σάρκα και οστά στις ιδρυτικές αξίες του ομίλου SOL.

Ποιοι Είμαστε